ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกข้อมูลรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ชื่อผู้ใช้ (ไม่สามารถใช้ภาษาไทยได้ จำนวนตัวเลขและตัวอักษร 6-10 หลักเท่านั้น)

2.รหัสผ่าน (รหัสผ่านจะต้องมี 6-12หลักเท่านั้น)

3.ยืนยันรหัสผ่านใหม่ (กรอกรหัสผ่านอีกครั้ง)

4.ชื่อ-นามสกุล (ต้องตรงกับบัญชีธนาคารในการฝากและถอนเท่านั้น)

5.หมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ที่สามารถติดต่อได้เท่านั้น)

6.วันเกิด (ตรงตามบัตรประชาชน)

7.Line ID (ที่ติดต่อได้)

8. กดทำเครื่องหมายช่อง ''ฉันยอมรับว่าฉันอายุมากกว่า 18 ปี'' และ กดสมัคร