ขั้นตอนการฝากเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

ล็อคอินเข้ายูสเซอร์ เลือกกระเป๋าเงิน และจากนั้นเลือก ฝากเงิน

1.ช่อง ''ฝากเงินไปที่'' ให้เลือกบัญชีธนาคารเวปทีลูกค้าโอนเงินเข้ามา

2.ช่อง ''จำนวน'' ให้กรอกจำนวนเงิน

3. ช่อง ''เวลาโอน''  ให้เลือกวันที่และเวลาที่ทำการโอนเงิน

4. ช่อง ''หมายเลขอ้างอิง'' ให้กรอกเลขที่รายการโอน หรือหมายเลขธุรกรรมการโอน (โอนออนไลน์ คือเลขที่รายการ/โอนผ่านตู้คือเลขที่สถานที่และเลขลำดับ)

5.''หลักฐานการโอนเงิน'' ให้แนบหลักฐานการโอนเงิน หรือ สลิปการโอน

6. ''โปรโมชั่น'' เลือกโบนัสที่ต้องการรับ หากเลือกรับโบนัส กดคลิ๊กช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้า ''ฉันรับรองว่าฉันได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขโปรโมชั่นแล้ว'' (หากไม่ต้องการรับโบนัส เลือก ไม่ได้เลือกโบนัส)

7.กดเลือก ฝากเงิน (ระบบจะทำการปรับยอดฝาก ภายใน 5 นาที)